Zakładanie i usługi dla spółek z o.o

 
 
 


Poprzez verksamt.se możemy pomóc w założeniu nowej spółki z o.o

Prestanda Företagsservice AB przygotowuje dokumenty i jako pośrednik rejestruje w Bolagsverket wszelkie zmiany i nowe firmy takie jak: AB, HB, KB, stowarzyszenia ekonomiczne, BRF i nazwy firm jednoosobowych.
 
Lista usług które wykonujemy:

Rejestracja akcji tzw. aktiebok

Umowa między akcjonariuszami

Wkłady udziałowców

Sprzedaż spółki akcyjnej

Złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości

Zmiany w statusie

Przekształcenie firmy jednoosobowej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Jesteśmy członkiem SRF Konsulterna i przestrzegamy Szwedzkie przepisy księgowe według tzw. REX